یک آپلود - vam.pdf

دانلود فایل - vam.pdf

یک آپلود - vam.pdf

دانلود فایل - vam.pdf

یک آپلود - vam.pdf
دانلود فایل - vam.pdf
vam.pdf
vam.pdf (519 KB)


دانلود بدون معطلی (No Timer)
 دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 دانلود بدون معطلی (No Timer)
 عدم نمایش کد امنیتی (Captcha)
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 توقف و ادامه دانلود
 دانلود با سرعت بالا

دانلود با سرعت پایین
 دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 دانلود بدون معطلی (No Timer)
 عدم نمایش کد امنیتی (Captcha)
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 توقف و ادامه دانلود
 دانلود با سرعت پایین

دانلود با سرعت پایین
آپلود فایل با لینک مستقیم دانلود
نوع حساب کاربری: کاربر عضوء اشتراک ویژه
سرعت دانلود: 2 MBps حداکثر
زمان انتظار: 15 ثانیه فـــوری - بدون انتظار
نمایش تبلیغات سایت: بله خیر
مدت زمان نگهداری فايل ها: 365 روز(ها) برای همیشه
حداکثر اندازه آپلود هر فایل: 3 GB 5 GB
پنل کاربری برای مدیریت فایل ها: قابل دسترس قابل دسترس
دانلود سریع و بدون انتظار: غیر قابل در دسترس قابل دسترس
برآورد زمان دانلود: 1 ثانیه 1 ثانیه

مزایــای حساب کاربری ویژه


 دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 نگهداری فایلهای شما در حساب کاربریتان برای همیشه
 اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 فضای ذخیره سازی فایل 100 GB و بیشتر
 پشتیبانی از دانلود منیجر
 محدودیتی در تعداد دانلود روزانه وجود ندارد
 مبلغ ناچیز به ازای هر روز
آپلود فایل با لینک مستقیم دانلود