یک آپلود - ir.netsa.qelqelak_9.apk

دانلود فایل

یک آپلود - ir.netsa.qelqelak_9.apk

دانلود فایل

یک آپلود - ir.netsa.qelqelak_9.apk
دانلود فایل
ir.netsa.qelqelak_9.apk
آگهی رایگان کسب و کار و مشاغل
ir.netsa.qelqelak_9.apk (6 MB)
نوع حساب کاربری برای دانلود را انتخاب کنید
دانلود کند کاربر عضوء کاربر ویژه
نوع حساب کاربری: رایگان کاربر عضوء اشتراک ویژه
سرعت دانلود: 1 MBps 2 MBps حداکثر
مدت زمان انتظار دانلود: 15 ثانیه 15 ثانیه فـــوری - بدون انتظار
نمایش تبلیغات سایت: بله بله خیر
مدت زمان حذف فايل ها: 90 روز(ها) 365 روز(ها) برای همیشه
حداکثر اندازه آپلود هر فایل: 1 GB 3 GB 5 GB
پنل کاربری برای مدیریت فایل ها: غیر قابل در دسترس قابل دسترس قابل دسترس
دانلود سریع و بدون انتظار: غیر قابل در دسترس غیر قابل در دسترس قابل دسترس
برآورد زمان دانلود: 6 ثانیه 4 ثانیه 2 ثانیه
نسخه مخصوص موبایل و تبلت

مزایــای حساب کاربری ویژه


 دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 نگهداری فایلهای شما در حساب کاربریتان برای همیشه
 اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 فضای ذخیره سازی فایل 100 GB و بیشتر
 پشتیبانی از دانلود منیجر
 محدودیتی در تعداد دانلود روزانه وجود ندارد
 مبلغ ناچیز به ازای هر روز
جشنواره ماه مبارک رمضان