یک آپلود - اشتراک ویژه

اشتراک ویژه - درخواست و یا ارتقاء حساب کاربری

یک آپلود - اشتراک ویژه

اشتراک ویژه - درخواست و یا ارتقاء حساب کاربری

یک آپلود - اشتراک ویژه
اشتراک ویژه - درخواست و یا ارتقاء حساب کاربری
اشتراک ویژه
کاربر گرامی برای ارتقاء حساب کاربری خود از پلن های زیر استفاده نمائید.

کاربر رایگان

Free User

رایگان
 • 25 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • امکان آپلـود و دانلود
 • قفل امنیتی حساب کاربری
 • پنل کاربری برای مدیریت فایل ها
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • عـدم نمـایش تبلیغـات
 • پشتیبانی از دانلود منیجر
 • اندازه آپلود هر فایل 3 GB
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها 365 روز
 • امکان اشتراک گذاری فایل ها
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • 100 ٪ امـن و مطمئن
 • اشتراک ویژه

  Paid User

  قیمت 1 ماه 7,000 تومان
 • 100 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • امکان آپلـود و دانلود
 • قفل امنیتی حساب کاربری
 • پنل کاربری برای مدیریت فایل ها
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • عـدم نمـایش تبلیغـات
 • پشتیبانی از دانلود منیجر
 • اندازه آپلود هر فایل 5 GB
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها برای همیشه تا پایان اشتراک ویژه
 • امکان اشتراک گذاری فایل ها
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • 100 ٪ امـن و مطمئن
 • پرداخت امن
 • اشتراک ویژه با لینک مستقیم

  Webmaster

  قیمت 1 ماه 12,000 تومان
 • 100 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • امکان آپلـود و دانلود
 • قفل امنیتی حساب کاربری
 • پنل کاربری برای مدیریت فایل ها
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • عـدم نمـایش تبلیغـات
 • پشتیبانی از دانلود منیجر
 • اندازه آپلود هر فایل 7 GB
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها برای همیشه تا پایان اشتراک ویژه
 • امکان اشتراک گذاری فایل ها
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • 100 ٪ امـن و مطمئن
 • پرداخت امن
 • اشتراک ویژه با لینک مستقیم

  Direct Link

  قیمت 1 ماه 20,000 تومان
 • 500 GB فضای ذخیره سازی فایل
 • امکان آپلـود و دانلود
 • قفل امنیتی حساب کاربری
 • پنل کاربری برای مدیریت فایل ها
 • نسخه مخصوص موبایل و تبلت
 • آپلود از سايت ديگر
 • آپلود از طریق FTP
 • عـدم نمـایش تبلیغـات
 • پشتیبانی از دانلود منیجر
 • اندازه آپلود هر فایل 10 GB
 • مدت زمان نگهداری از فایل ها برای همیشه تا پایان اشتراک ویژه
 • امکان اشتراک گذاری فایل ها
 • دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
 • دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 • 100 ٪ امـن و مطمئن
 • پرداخت امن
 • مزایــای حساب کاربری ویژه


   دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
   دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
   عـدم نمـایش تبلیغـات
   نگهداری فایلهای شما در حساب کاربریتان برای همیشه
   اندازه آپلود هر فایل 5 GB
   فضای ذخیره سازی فایل 100 GB و بیشتر
   پشتیبانی از دانلود منیجر
   محدودیتی در تعداد دانلود روزانه وجود ندارد
   مبلغ ناچیز به ازای هر روز