یک آپلود - Yekupload-android-app-lite-v2.1.5.apk

Yekupload for android

یک آپلود - Yekupload-android-app-lite-v2.1.5.apk

Yekupload for android

یک آپلود - Yekupload-android-app-lite-v2.1.5.apk

Yekupload-android-app-lite-v2.1.5.apk

Yekupload-android-app-lite-v 2.1.5.apk (7 MB)


دانلود بدون معطلی (No Timer)
 دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 دانلود بدون معطلی (No Timer)
 عدم نمایش کد امنیتی (Captcha)
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 توقف و ادامه دانلود
 دانلود با سرعت بالا

دانلود با سرعت پایین
 دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
 دانلود بدون معطلی (No Timer)
 عدم نمایش کد امنیتی (Captcha)
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 توقف و ادامه دانلود
 دانلود با سرعت پایین

دانلود با سرعت پایین
آپلود عکس با لینک مستقیم
نوع حساب کاربری: کاربر عضوء اشتراک ویژه
سرعت دانلود: 2 MBps حداکثر
زمان انتظار: 15 ثانیه فـــوری - بدون انتظار
نمایش تبلیغات سایت: بله خیر
مدت زمان نگهداری فايل ها: 365 روز(ها) برای همیشه
حداکثر اندازه آپلود هر فایل: 3 GB 5 GB
پنل کاربری خصوصی برای مدیریت فایلها: قابل دسترس قابل دسترس
دانلود سریع و بدون انتظار: غیر قابل در دسترس قابل دسترس
برآورد زمان دانلود: 5 ثانیه 2 ثانیه

مزایــای حساب کاربری ویژه


دانلـود فایل (ها) با لینک مستقیم
دانلـود فایلها با حداکثر سرعت
عـدم نمـایش تبلیغـات
نگهداری فایلهای شما در حساب کاربریتان برای همیشه
فضای ذخیره سازی فایل 100 GB تا 10 TB
اندازه آپلود هر فایل 5 GB تا 10 GB
محدودیتی در تعداد دانلود روزانه وجود ندارد
پشتیبانی از دانلود منیجر
مبلغ ناچیز به ازای هر روز
آپلود فایل با لینک مستقیم