یک آپلود - نمونه سئوال.pdf

دانلود فایل - نمونه سئوال.pdf

یک آپلود - نمونه سئوال.pdf

دانلود فایل - نمونه سئوال.pdf

یک آپلود - نمونه سئوال.pdf

نمونه سئوال.pdf

نمونه سئوال.pdf (1,003 KB)


دانلود بدون معطلی (No Timer)
 دانلود سریع و بدون معطلی
 دانلود بدون معطلی (No Timer)
 عدم نمایش کد امنیتی (Captcha)
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 توقف و ادامه دانلود
 دانلود با سرعت بالا

دانلود با سرعت پایین
 دانلود سریع و بدون معطلی
 دانلود بدون معطلی (No Timer)
 عدم نمایش کد امنیتی (Captcha)
 عـدم نمـایش تبلیغـات
 توقف و ادامه دانلود
 دانلود با سرعت پایین

دانلود با سرعت پایین
نوع حساب کاربری: کاربر عضوء اشتراک ویژه
سرعت دانلود: 2 MBps حداکثر
زمان انتظار: 15 ثانیه فـــوری - بدون انتظار
نمایش تبلیغات سایت: بله خیر
مدت نگهداری فايل ها: 365 روز(ها) برای همیشه
حداکثر اندازه آپلود هر فایل: 3 GB 5 GB
پنل کاربری خصوصی برای مدیریت فایلها: قابل دسترس قابل دسترس
دانلود سریع و بدون انتظار: غیر قابل در دسترس قابل دسترس
برآورد زمان دانلود: 1 ثانیه 1 ثانیه

مزایــای حساب کاربری ویژه


دانلود سریع و بدون معطلی
دانلـود فایل ها با حداکثر سرعت
عـدم نمـایش تبلیغـات
نگهداری فایلهای شما در حساب کاربریتان برای همیشه
فضای ذخیره سازی فایل 100 GB تا 10 TB
اندازه آپلود هر فایل 5 GB تا 10 GB
محدودیتی در تعداد دانلود روزانه وجود ندارد
پشتیبانی از دانلود منیجر
مبلغ ناچیز به ازای هر روز